VOŠ a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek

VOŠ a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek Jsme školou pro všechny, komu záleží na odpovědné péči o naše lesy a naši krajinu a kdo jsou otevřeni současným i budoucím výzvám lesního hospodaření. V současné době nabízí naše střední škola tyto studijní obory: Střední odborné vzdělávání s maturitou obor 41-46-M/01 Lesnictví – čtyřleté denní studium ...

Read More

VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor web: www.szestabor.cz e-mail: reditel@szestabor.cz tel.: 380421030 adresa: Náměstí T. G. Masaryka 788, 390 02 Tábor Studijní obory Agropodnikání M Proč u nás studovat? Jsme vzdělávací institucí více než 150 let. Máme odborníky nejen v zemědělství, ale i v ostatních odvětvích národního hospodářství, naši absolventi jsou i ve vysokých pedagogických funkcích univerzit. Naše ...

Read More

Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blat­ná

Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blat­ná web: www.soublatna.cz e-mail: info@soublatna.cz tel.: 383412322 adresa: U Sladovny 671, 388 16 Blatná Studijní obory Opravář zemědělských strojů H Včelař H O škole Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná bylo zalo­že­no v roce 1962. V sou­čas­né době zajiš­ťu­je­me vzdě­lá­ní pře­váž­ně v tří­le­tých tech­nic­kých obo­rech. Absol­ven­ti tří­le­tých obo­rů mají mož­nost pokra­čo­vat ve stu­diu dvou­le­té­ho nástav­bo­vé­ho obo­ru Pod­ni­ká­ní zakon­če­ném matu­rit­ní ...

Read More

Střední zemědělská škola, Písek

Střední zemědělská škola Písek web: www.szespisek.cz e-mail: skola@szespisek.cz tel.: 382271256 adresa: Čelakovského 200, 397 01 Písek Studijní obory: Agropodnikání M Ekologie a životní prostředí M     Střední zemědělská škola v Písku nabízí zájemcům o studium tyto obory: MATURITNÍ OBORY VZDĚLÁVÁNÍ Agropodnikání 41-41-M/01 se zaměřením: Chov koní Agroekologie Zemědělský provoz Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 se zaměřením: Obnova krajiny ...

Read More

SOŠ a VOŠ vodního hospodářství a ekologie, Vodňany

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany web: www.srs-vodnany.cz e-mail: rybarskaskola@srs-vodnany.cz tel.: 383382410 adresa: Zátiší 480, 389 01 Vodňany Kraj Jihočeský kraj Studijní obory Rybářství M

Read More