Střední odborné učiliště Uherský Brod – SŠ řemesel a chovatelství

web: www.ssuhbrod.cz
e-mail: juraskova@sou-ub.cz
tel.: 572613133
adresa: Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod

 
Chceš se  naučit, jak se starat o pejsky, hospodářská, terarijní  i exotická zvířata, jak zasít i sklidit pole, či seřídit traktor?  Pak učební obor  ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (zaměření i na Chov psů a jiných zvířat), který SOU Uh. Brod otevírá 1.9.2021,je přímo pro TEBE!

Tříletý učební obor Zemědělec – farmář se zaměřením i na chov psů a jiných zvířat je určen dívkám a chlapcům ze základních škol, kteří mají vztah k přírodě, zvířatům a zemědělské technice.

Cílem oboru vzdělání je poskytnout žákům vědomosti a dovednosti z oblasti chovu a ošetřování zvířat, pěstování rostlin, obsluhy a údržby  zemědělské techniky. V průběhu studia získají žáci znalosti a pracovní návyky spojené s chovem a výcvikem psů, chovem hospodářských, exotických a terarijních zvířat a také  základní znalosti z oblasti chovu okrasného ptactva. Dále získají základní teoretické a praktické dovednosti pro zemědělskou výrobu a naučí se ovládat drobnou zemědělskou techniku.

Jako bonus nabízíme získání řidičského oprávnění skupiny T, B, C, v oblasti kynologie možnost získání certifikátů z canisterapie, agility a další osvědčení.

Po ukončení studia závěrečnou zkouškou, můžou absolventi pokračovat ve studiu maturitního oboru chovatelství se zaměřením na kynologii nebo pokračovat v dvouletém nástavbovém studiu a získat maturitu. V praxi se pak uplatní jako pracovník v zemědělské prvovýrobě, ošetřovatel a chovatel zvířat, pracovník v zoologických zahradách a útulcích, psovod a výcvikář psů, pracovník v oblasti zdravotní canisterapie, chovatel terarijních a exotických zvířat, soukromý zemědělec – farmář atd.

Žáci oboru Zemědělec-farmář jsou zařazeni do projektu „Podpora řemesel v odborném školství“ a náleží jim měsíční  finanční příspěvek z prostředků Zlínského kraje

Další naše obory:

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Tříletý učební obor připravuje kvalifikované pracovníky, kteří se uplatní při zabezpečení provozuschopnosti zemědělských strojů a zařízení. Kromě práce v zemědělství se tento obor velmi dobře uplatní i v průmyslovém odvětví (údržbáři, opraváři potravinářských strojů) nebo v silniční dopravě (řidiči, pracovníci servisů). Po ukončení přípravy v učebním oboru má absolvent znalosti a manuální dovednosti při provádění technických údržeb, seřizování a opravách zemědělských strojů a zařízení, stavební a silniční techniky. Součástí výuky je příprava k získání řidičského oprávnění a svařování v základním rozsahu.

ZAHRADNÍK
(zaměření Krajinář, Krajinářka)
Tříletý učební obor je určen pro chlapce i dívky. Obor je zaměřen na samostatné zvládnutí technologických postupů
přípravy prostředí, na zakládání a udržování zeleně v krajině, realizaci krajinářských a drobných zahradních úprav podle dokumentace. Dívky získávají navíc dovednosti z aranžérské a vazačské práce ze suchých květin a jiných přírodních materiálů, dále zvládají základy košíkářství. Chlapci získávají osvědčení pro práci s motorovou pilou a mohou se uplatnit při odborné práci v lesích.

 

Zajímají Vás tyto obory? Podívejte se web školy pro více informací.