Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda

Škola je zaměřena na tradiční vzdělávání v oblasti zahradnické a zemědělské výroby a služeb. Výuka na nejstarší zemědělské škole u nás byla zahájena 12. 11. 1850. U zrodu zemědělského vzdělávání stál hrabě František Antonín Thun – Hohenstein a Antonín Emanuel Komers, první ředitel školy.

hlavní budově je umístěna škola s kmenovými a odbornými učebnami (počítačové učebny, chemická laboratoř, učebna chovu zvířat, pěstování rostlin, mechanizace, odborných zahradnických předmětů, mikrobiologie a biologie, Akvatera), domovem mládežemoderní jídelnou s kuchyní, posilovnou, knihovnou, kabinety učitelů a sekretariátem. Budova školy je součástí uzavřeného komplexu, ke kterému dále patří historická budova s aulou, tělocvičnou a dílnami pro praktické vyučování, veterinární ošetřovna, nově zrekonstruovaná kovárna využívána pro zpracování zemědělských produktů, zahradnicko-zemědělské vzdělávacím centrum (ZZVC), zrekonstruované stáje pro koně a jezdecký klub, který mohou žáci navštěvovat, antukové hřiště a rozlehlý park.

Tento areál sousedí přes komunikaci s dalšími částmi školy. Jedná se o botanickou zahradu tvořenou parkem a skleníky, cvičné pozemky pro výuku zahradnických a zemědělských dovedností, školní prodejnu Azalka a tři praktická pracoviště: ovocné školky, okrasné školky, sadovnické realizace. Škola obhospodařuje 100 ha půdy. Z toho je 60 ha luk, 17 ha sadů, 23 ha zahrad a cvičných ploch pro praktickou výuku žáků se stroji. Na těchto plochách se nachází mimo jiné velká sbírka lískových keřů, sad archivních odrůd jabloní či znovuobnovená vinice. Mimo areál se nachází pouze středisko okrasných školek. Cesta ze školy do tohoto střediska trvá pěšky asi 20 minut.

Součástí školy je autoškola a stanice volnočasových aktivit Sedmikráska, která se orientuje na práci s dětmi základních škol a zájmové činnosti.

Škola je vybavena mechanizačními prostředky. Vlastní traktory a svinovací lis na kulaté balíky značky NEW HOLLAND, brány, smyk firmy NOPO, secí stroj AMAZONE, obraceč, shrnovač a žací stroj od firmy KUHN. Linky doplňují starší válce, kypřiče, sběrací návěs. Ve výuce se používá nová malá zahradní mechanizace, křovinořezy, motorová pila, konvové dojicí zařízení, elektrický ohradník, fixační klec, naháňka.

Škola má vybudovaný pastevní areál, kde chová skot, ovce, prasata, drůbež, králíky a včely.

K významným aktivitám školy patří každoroční pořádání mezinárodní floristické soutěže Děčínská kotva a zahradnicko-zemědělské výstavy Libverda, která se koná vždy o  třetím víkendu v měsíci září. Na obou těchto akcích se podílejí žáci školy.

Součástí výuky je spolupráce s partnery jak českými, tak i zahraničními. Žáci jezdí pravidelně do vzdělávacích středisek a škol v sousedním Německu (Köllitsch, Pillnitz, Dippoldiswalde). Zúčastňují se exkurzí v českých a německých firmách, odborných výstav a veletrhů. Součástí vzdělávání jsou kulturní, sportovní a soutěžní akce, např. Děčínská kotva, Kopidlnský kvítek, Flora Olomouc nebo Lipová ratolest..

 

Více o škole najdete na webu zde.