SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola, České Budějovice

web: www.soscb.cz
e-mail: skola@soscb.cz
tel.: 387924111
adresa: Rudolfovská 92, 372 16 České Budějovice

Studijní obory:
Zahradnictví M
Veterinářství M
Rostlinolékařství M
Mechanizace a služby M