Střední škola zemědělská, Přerov

web: www.sszeprerov.cz
e-mail: ssze@sszeprerov.cz
tel.: 581262611
adresa: Osmek 367/47, 750 02 Přerov

Studijní obory:
Agropodnikání M
Zemědělec-farmář H
Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství L
Opravář zemědělských strojů H

Učíme se pro život, ne pro školu.

Jsme hrdí na více jak 150 letou tradicí školy, která vzdělává odborníky pro resort zemědělství orientovaný na základy zemědělské výroby, ekonomiku podniku a služby pro zemědělství, ale také pro rodinný život na farmě a ekologické zemědělství.

 

Zázemí školy

Vše máme v areálu školy.
Teoretickou výuku, autoškolu, jídelnu, opravárenské dílny, farmu, domov mládeže, jezdecký areál, stáje, zahradnictví, skleníky, tělocvičnu, arboretum i pole.

Praxe

Je zajišťována v areálu školy v opravárenských dílnách, školní  farmě a zahradnictví, jezdeckém areálu i na smluvních pracovištích. Zázemí pro praxi průběžně modernizujeme. Jsme centrem odborného vzdělávání v Olomouckém kraji.

Jezdecký areál

Tvoří stáje, výběhy pro koně, písková i travnatá jízdárna, krytá hala, kruhovka, kolotoč a jsou plně využívány při výuce jezdectví u oborů Chovatel koní, jezdec.

Stipendia

Učebnímu oboru Zemědělec – farmář a studijnímu oboru Mechanizace a služby vyplácíme stipendia.

Svařování

Součástí výuky je získání svářečáku na elektriku, plyn nebo CO2 podle oboru.

Autoškola

Zajišťujeme výuku autoškoly T, B, a C podle oboru.

Kurzy a osvědčení

Připravujeme žáky pro získání jezdecké licence, osvědčení na obsluhu motorové pily, křovinořezu, nebo vysokozdvižného vozíku.

Školní farma

Žáci mají v rámci praxe na starosti drobná zvířata – králíky, drůbež, ovce, kozy a koně. Obhospodařují i školní pozemky a skleníky, kde pěstujeme obilniny, zeleninu, bylinky a květiny.

Výměnné pobyty

Spolupracujeme se zemědělskými školami v Anglii a Polsku.

Akce školy

Škola tradičně pořádá jezdecké závody a soustředění, koňský tábor, vánoční krmení koní a vítání jara se zvířátky pro veřejnost. Účastníme se farmářských trhů, posuzování zvířat při chovatelských soutěžích.

Učení i zábava

Máme Jezdecký oddíl, kroužek biologický, včelařský i střelecký.