Střední zahradnická škola, Ostrava

web: www.szas-ostrava.cz
e-mail: reditel@szas-ostrava.cz
tel.: 596622335

adresa: Žákovská 288/20, 709 00 Ostrava – Hulváky

Studijní obory:
Zahradník H
Zahradnictví M

 
Střední zahradnická škola Ostrava (SZaŠ) je malá škola, která stojí nedaleko od centra Ostravy na ulici Žákovské. Pro zájemce z řad žáků základních škol nabízí studijní obory zakončené maturitní zkouškou, konkrétně jde o obor Zahradnictví a obor Přírodovědné lyceum, i obory učební, kterými jsou obor Zahradník a obor Florista / Prodavač květin. Díky tomu, že se jedná o menší školu, jsou učitelé snáze schopni vycházet žákům vstříc, vyučovat podle moderních metod a přistupovat ke každému z nich individuálně.

V průběhu školního roku pořádá Střední zahradnická škola řadu akcí pro žáky základních škol a pro širokou veřejnost. Největší událost prvního pololetí se koná v době prvního adventního týdne a jmenuje se Vánoční inspirace. Jedná se o akci, kdy žáci spolu s učiteli připraví vlastní vánoční trhy spojené s výstavou floristických aranžmá. Nejvýznamnější akcí druhého pololetí je Festival květin a bylinek, který se koná v prvním týdnu měsíce června a který je ve znamení blížícího se léta. Tato akce se odehrává na Školním zahradnictví v Nové Vsi, kde během školního roku probíhá praktická část výuky. Návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost podívat se do školních skleníků nebo navštívit Park zahrad.

Na Střední zahradnické škole se pořád něco děje, zájemcům doporučujeme navštívit webové stránky: https://www.szas-ostrava.cz/

Učitelé na škole

Na Střední zahradnické škole učí celá řada výborných učitelů, kteří k žákům přistupují jako k sobě rovným, díky čemuž na celé škole panuje pozitivní klima, které bývá žáky označováno téměř až za „rodinnou atmosféru“.

Pokud bychom měli uvést jednoho učitele jako příklad kantorů ze Střední zahradnické školy, zcela jistě by šlo o paní učitelku Kateřinu Štefkovou, která je se školou spjata téměř celý svůj život. Sama je totiž absolventkou Střední zahradnické školy. Příští školní rok uplyne již třicet let, od doby, kdy poprvé vstoupila na SZaŠ. Na počátku devadesátých let začínala na pozici zahradníka, poté se stala učitelkou odborného výcviku a od roku 2000 působí na škole jako učitelka odborných předmětů – specializuje se především na floristiku, vazačství, výstavnictví a praxi. Mezi žáky je oblíbená, protože své práci rozumí a protože k žákům přistupuje jako k mladším kolegům, u kterých se snaží se vybudovat lásku k zahradnickému oboru.

Pečlivě se s žáky připravuje na floristické soutěže, jako jsou Děčínská kotva, Brněnská růže, Flora Olomouc aj. Naši kolegyni můžete často zahlédnout v televizi, většinou v pořadu Dobré ráno, nebo ji slyšet na stanici Českého rozhlasu Ostrava, kde naposled odpovídala na dotazy posluchačů, které se týkaly podzimu v zahradě. Ve volných chvílích podílí na floristických zakázkách pro kraj, město nebo známé. A pokud byste se jí zeptali, proč to všechno dělá, odpověděla by vám s úsměvem na rtech, že jí „zahradničina voní“.

Žáci a SZaŠ

Na chodbách a učebnách Střední zahradnické školy najdeme žáky, kteří milují přírodu a kteří se chtějí v budoucnu stát profesionálními floristy, zahradníky, designéry, architekty zahrad nebo studenty vysokých škol, na kterých budou dále rozvíjet své znalosti o přírodě, botanice, ekologii a biologii člověka. Mezi dva nejúspěšnější žáky školy patří Adam a Kristýna, kteří se pravidelně účastní různých floristických a zahradnických soutěží. Poprosili jsme je tedy o krátký text, ve kterém by nám řekli, co se jim na SZaŠ líbí.

Adam:

Na základní škole jsem jako asi každý student nevěděl, co bych chtěl dělat nebo jakou školu si mám do budoucna vybrat. Nakonec jsem si zvolil Střední zahradnickou školu v Ostravě, protože mi bylo prostředí zahradnictví a přírody už od mala blízké.

Za dobu mého studia jsem se naučil mnoho nových a užitečných věcí. Studium na této škole bylo nejen o učení, ale také jsem získal hodně praktických dovedností. Každý rok jsme také samozřejmě jezdili na různé exkurze, výlety a další kulturní akce.

Super zkušeností bylo, že jsem se mohl účastnit floristických soutěží, protože teprve na nich jsem se dozvěděl, jaké to je pracovat pod tíhou časového limitu, jasně daných požadavků a dohledu odborné poroty. Myslím, že takové věci se hodně blíží realitě, která může nastat v jakékoli profesi, kde komunikujete s lidmi.

Když se teď ve čtvrťáku ohlédnu zpětně na to, co nás ve škole naučili, co s námi prožili, jací jsou kantoři ve škole a instruktoři na praxi, tak vidím, že jsem si tuto školu vybral správně, protože nevím, kde jinde než na SZaŠ by se mi dostalo takové trpělivosti a lásky ze strany učitelů a spolužáků.

Kristýna:

Na Střední zahradnické škole jsem už téměř šest let a už mohu říct, že se zde cítím jako doma. Kdysi dávno jsem si tuto školu vybrala, protože jsem si v budoucnu chtěla otevřít svou vlastní květinovku. Původně jsem se přihlásila na učební obor Prodavač květin / Florista, který jsem dokončila za tři roky. V posledním ročníku studia jsem zjistila, že pokud získám výuční list a budu mít zájem studovat dál, můžu si na té samé škole dodělat maturitu v oboru Zahradnictví. Je to dobrá nabídka, protože člověk už ví, jak to na škole chodí, a s jednotlivými učiteli se už dobře zná.

Jako floristka jsem ve škole nasbírala mnoho zkušeností. Vždy jsme měli dostatek odborné praxe, která se dobře prolínala s teoretickým učivem na škole, takže bylo lehké představit si o čem je řeč, jak vypadají různé zakázky, jak to chodí v obchodech. Často jezdíme na soutěže, na které se pečlivě připravujeme společně s pomocí paní učitelky Štefkové, která do toho dává všechno, abychom byli nejlepší.

I když už jsem ve čtvrtém ročníku maturitního studia a dohromady jsem na stejné škole strávila už šest let, stále se mi to na zahradnické líbí. Na tuhle školu nedám dopustit, rozhodně bych ji nikdy neměnila: příjemné prostředí, hodně odborné praxe s dostatkem výukového materiálu a hlavně, což je podle mě nejdůležitější, laskaví učitelé.

Osudy absolventů SZaŠ

Absolventi Střední zahradnické školy nemají problémy s pracovním uplatněním po úspěšném ukončení studia. Díky zahradnické specializaci mohou rovnou začít pracovat v oboru, založit si vlastní firmu, případně pokud jsou šikovnější, mohou dále pokračovat ve studiu na vyšší nebo vysoké škole.

Podobně jako v sekci, ve které jsme se věnovali současným žákům školy, i zde jsme oslovili dva absolventy, aby shrnuli svůj životní příběh, který je spjat se Střední zahradnickou školou.

Richard Slavík: ZAHRADY R+R – realizace a údržba zahrad s.r.o.

Můj zahradnický příběh se začal psát v polovině devadesátých let, kdy jsem se rozhodoval, kam zamířím po absolvování základní školy. Díky kladnému vztahu k přírodě a pěstování kaktusů padla volba na Střední zahradnickou školu v Ostravě. Během studia jsem oceňoval zejména pohodovou až rodinnou atmosféru školy. Nejbližším odvětvím zahradnictví mi bylo sadovnictví. Příjemným zpestřením byly odborné exkurze a nezapomenutelným zážitkem dvoutýdenní praxe na golfovém hřišti v Karlových Varech na konci třetího ročníku.

Po maturitě mě zaujala nabídka volného místa ve firmě zaměřené na zakládání a údržbu trávníků. Díky studiu na SZaŠ jsem neměl problémy ono místo získat. Tři roky jsem zde sbíral zkušenosti a poté se společně se svým tehdejším kolegou rozhodl založit vlastní firmu poskytující zahradnické služby. Dali jsme dohromady všechny své úspory, což bylo pár desítek tisíc korun, a nakoupili první zahradnické náčiní.

Na začátku milénia procházelo zakládání a údržba soukromých zahrad velkým boomem, množství zakázek rychle narůstalo. Rozvoj firmy a zvětšující se počet zaměstnanců si vyžádaly vybudování nového zázemí v podobě stávajícího sídla v obci Krmelín. Časem se nám podařilo na témže místě vybudovat také prodejnu rostlin a zahradnických potřeb.

Když se ohlédnu nazpět, mám velkou radost z toho, jak kdysi přehlížený obor nabyl díky zvyšujícímu se zájmu o ekologii a životní prostředí na společenském významu. Myslím, že lépe jsem si střední školu vybrat nemohl, protože upravená zeleň v okolí domů a na veřejných prostranstvích je dnes naprostým standardem a o významu krajinotvorné vegetace dnes již také nikdo nepochybuje.

David Vaníček, DiS.: VAŠE ZAHRADA s.r.o.

Jmenuji se David Vaníček a studium na Střední zahradnické škole v Ostravě jsem úspěšně zakončil maturitní zkouškou na konci druhého tisíciletí. Když se ohlédnu zpět, mohu říct, že už v prvních dnech po přijetí na SZaŠ jsem věděl, že je to ta pravá škola pro mne. Prožil jsem zde krásné čtyři roky studia. Rád vzpomínám na učitele, kteří k nám byli vždy laskaví, spravedliví a kteří nás toho mnoho naučili. Během studií mi bylo umožněno zúčastnit se několika zahraničních praxí a stáží, konkrétně v Bělorusku na humanitární akci v Minsku a v Německu u Gerhard Borchers Baumschule.

Po absolvování střední školy jsem věděl, že se chci zahradnictví dále věnovat, a tak jsem zamířil na Vyšší odbornou školu zahradnickou v Mělníku, kde jsem naplno uplatnil a dále rozvíjel znalosti a zkušenosti nabyté z Ostravy, které mi později pomohly při založení mé vlastní firmy.

V dnešní době (téměř po dvaceti letech) stále působím v zahradnickém oboru, podařilo se mi vybudovat vlastní menší zahradnickou firmu postavenou na rodinných základech. Mám velké štěstí, že jsem kdysi věděl, čeho chci v životě dosáhnout a jakému oboru se v budoucnosti věnovat. Upřímně děkuji všem učitelům, kteří mě na Střední zahradnické škole učili, protože nebýt nich, nikdy bych si nesplnil svůj sen a nevybudoval bych úspěšnou zahradnickou firmu. Byly to pro mne opravdu krásné čtyři roky studijního života.