Střední odborné učiliště, Nové Strašecí

web: www.souzns.cz
e-mail: info@souzns.cz
tel.: 313572811

adresa: Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí

Studijní obory
Zahradník H
Opravář zemědělských strojů H

 

Jsme škola, která všestranně připravuje absolventy pro jejich praktické uplatnění v životě. Důraz klademe na praktické znalosti a dovednosti, kvalitní odbornou přípravu a dobré mezilidské vztahy. Neděláme věci pro efekt, ale vždy tak, aby měly smysl. Jsme škola pro život.

 

 

Více informací o škole najdete na jejích webových stránkách:
www.souzns.cz