VOŠ a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek

Jsme školou pro všechny, komu záleží na odpovědné péči o naše lesy a naši krajinu a kdo jsou otevřeni současným i budoucím výzvám lesního hospodaření.

V současné době nabízí naše střední škola tyto studijní obory:

  • Střední odborné vzdělávání s maturitou obor 41-46-M/01 Lesnictví – čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol.
  • Střední odborné vzdělávání s výučním listem, obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor – tříleté denní studium pro absolventy základních škol.

Lesnictví (41-46-M/01) – 4letý maturitní obor

Co získáš studiem u nás na škole? 

  • Moderní lesnické vzdělání, všestranný rozhled a schopnost osobnostního rozvoje,
  • řidičský průkaz skupiny B,
  • oprávnění k loveckému lístku a zbrojní průkaz skupiny C.

Co budeš moci dělat po dokončení školy?Uplatníš se při správě a hospodářském využívání lesa, ve státní správě, v samostatné podnikatelské činnosti ve službách pro lesní hospodářství, v myslivosti, v ochraně přírody, v prodeji techniky pro lesní hospodářství, v prodeji dříví a dalších lesních produktů, v dřevařské prvovýrobě atd.  Budeš ale také připraven/a pro studium na vysoké škole.

Co u nás také najdeš?
Atraktivní areál školy, který nabízí ubytování na domově mládeže, široké vyžití v oblasti zájmové činnosti a oddechové prostředí arboreta.

Lesní mechanizátor (41-56-H/01) – 3letý učební obor 

Co získáš studiem u nás na škole?

  • Moderní vzdělání v oblasti lesní mechanizace s důrazem na praktické dovednosti a schopnost osobnostního rozvoje,
  • řidičský průkaz skupiny T,
  • způsobilost pro práci s motorovou pilou, vyvážecí soupravou a harvestorem,
  • oprávnění k loveckému lístku a zbrojní průkaz skupiny C.

Co budeš moci dělat po dokončení školy?
V lesnictví najdeš uplatnění především v těžební činnosti – při práci s motorovou pilou a při obsluze vyvážecí soupravy a harvestoru. V pěstební činnosti se uplatníš při výchově lesních porostů. Zaměstnání ale můžeš získat také v oblasti oprav a servisu lesní techniky, v pilařských provozech, v péči o komunální zeleň nebo o přírodu v územích se zvláštním režimem ochrany.

Co u nás také najdeš?
Atraktivní areál školy, který nabízí ubytování na domově mládeže, široké vyžití v oblasti zájmové činnosti a oddechové prostředí arboreta.

 

Více na webu školy.