Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

web: www.sszp.kt.cz
e-mail: sekretariat@sszp.kt.cz
tel.: 376326280
adresa: Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy

Studijní obory:

Naše škola, dříve Střední zemědělská škola, Klatovy, nyní Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, je jedna z nejstarších svého druhu. Byla založena v roce 1872. Po celou svoji historii se snaží vzdělávat a vychovávat odborníky pro zemědělství a potravinářství. Změny posledních let přinutily i naši školu k reakci na nové podmínky. Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, vznikla sloučením Střední zemědělské školy, Klatovy, a Středního odborného učiliště potravinářského a služeb, Klatovy.
Došlo k rozšíření nabídky studijních a učebních oborů, které se zaměřují na přírodu, venkov, veřejnou správu, potravinářství, gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch. Také okruh vzdělávaných se rozšiřuje o dospělé, při SŠZP se začíná naplňovat cíl celoživotního vzdělávání. Škola se zapojila do Národní soustavy kvalifikací podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a to v oborech kuchař-číšník, pekař, cukrář a řezník-uzenář.

Škola poskytuje širokou vzdělávací nabídku, mj. studijní obory agropodnikání (ŠVP: agropodnikání), ekologie a životní prostředí (ŠVP: ochrana přírody a prostředí), učební obor zahradník (ŠVP: zahradník).
Škola disponuje mnoha zařízeními, která zatraktivňují vyučování, jako jsou: autoškola, digitalizovaná meteorologická stanice, botanická zahrada, srub pro hospodářská zvířata a stacionář zraněných zvířat, společenský sál, Zelená knihovna, ekologická učebna, jezírko a arboretum, školní parčík, výuková vinice a chmelnice, jídelna, tělocvična s posilovnou, domov mládeže, školní bufet.

Škola je také Centrem odborné přípravy v zemědělských a ostatních oborech.

Vedle své vzdělávací činnosti se škola snaží rozšiřovat následující aktivity: kurzy zemědělce, kurzy na ochranu rostlin, certifikát ECDL, kurzy na obsluhu motorové pily, přednášky, semináře a další činnosti. SŠZP je cvičnou školou ČZU Praha pro budoucí pedagogy, dále škola navázala mezinárodní spolupráci se školou z francouzského města Poligny a se školami z německých měst Cham, Regen a Oberviechtach.

Ve škole funguje Konzultační středisko PEF ČZU Praha, které rozšiřuje vzdělávací nabídku pro maturanty o možnost získání vysokoškolského vzdělání.
Dále je škola místem, kde sídlí pracoviště Českomoravské společnosti chovatelů a. s., zároveň je kontaktním místem pro poskytování informací v problematice životního prostředí a v problematice zemědělské ekonomiky.

Více informací o škole a oborech najdete na http://www.sszp.kt.cz/