Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice

web: www.sbrez.cz
e-mail: skola@sbrez.cz
tel.: 318682961
adresa: Rožmitálská 340, 262 72 Březnice

Studijní obory:
Agropodnikání M

O škole

Škola se nachází v uzavřeném oploceném areálu společně s domovem mládeže a školní jídelnou, která poskytuje celodenní stravování. Ve škole se nachází pět špičkově vybavených počítačových učeben, klimatizovaný společenský sál vybavený velkoplošnou video a datovou projekcí, jazykové učebny a odborné cvičebny, stupňovitá posluchárna s moderní audiovizuální technikou. Ve všech učebnách a třídách se využívají počítače a dataprojektory, ve škole máme šest interaktivních tabulí, moderně vybavenou chemickou laboratoř a biologii se špičkovými mikroskopy a videomikroskopy. Celá škola je pokryta WIFI sítí. Ve škole je k dispozici velká tělocvična, dvě venkovní hřiště – fotbalové a multifunkční hřiště na volejbal a tenis. V uzavřeném prostoru školy, obklopeným zelení, se nachází botanická zahrada a nově založený ovocný sad, dokonce i naučná stezka.

Střední odborná škola nabízí čtyřleté maturitní studium v denní formě studia mj. v oboru Agropodnikání: 41-41-M/01  AGROPODNIKÁNÍ

Výuka probíhá podle učebního plánu zde                                                                        

Charakteristika oboru Agropodnikání:
– čtyřletý denní studijní maturitní obor pro absolventy ZŠ
V prvních dvou letech studia si žáci osvojí univerzální základ, který si ve 3.- 4. ročníku prohloubí profilujícími předměty.

Podmínky pro přijetí:
Uchazeči se účastní jednotné přijímací zkoušky.
Uchazeči se přijímají podle výsledků přijímacích zkoušek  a prospěchu na ZŠ (8. třída a 1. pololetí 9. třídy).

Zvláštnosti oboru:
Součástí výuky je získání řidičského oprávnění na traktor a osobní automobil (nyní zdarma!) a rozsáhlá praxe ve firmách usnadňující nástup do zaměstnání.

Maturitní předměty:
Společná („státní“) část: – český jazyk; cizí jazyk; matematika
Profilová („školní“) část: – 3 zkoušky stanovené ředitelem školy


Uplatnění absolventů:

-pracovníci ekonomických úseků a provozní technici zemědělských, zpracovatelských a obchodních firem (mlékárny, pekárny, masokombináty, pivovary, supermarkety, …), obchodníci se zemědělskými komoditami, technikou a potřebami pro zemědělce, podnikatelé v nejrůznějších oborech

-samostatní referenti a administrativní pracovníci referátů různých institucí (finanční úřady, odbory životního prostředí, banky, pojišťovny), pracovníci inspekce kvality potravin a zemědělských výrobků, pracovníci výzkumných ústavů, pokusnických stanic a laboratoří

-poradci a pracovníci služeb pro podniky


Více informací najdete na webu školy zde nebo na školním facebooku nebo instagramu.