ARCHIV VYDÁNÍ

Posted by on in Case Studies | No Comments

Všechna vydání časopisu Zemědělská škola najdete zde: https://issuu.com/zemedelskaskola

PDF

Ročník 82 
Ročník 81

Kompletní archiv PDF připravujeme.

O časopisu Zemědělská škola

Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha vydává pro zajištění své rozšířené koncepce v oblasti vzdělávání odborný časopis pro pedagogické a odborné pracovníky, žáky a studenty. Časopis zabezpečuje vzájemnou informovanost škol i vytváří spojnici mezi školami, rezortními a výzkumnými pracovišti a budoucími zaměstnavateli. Rovněž pomáhá všem organizacím zabývajícím se rozvojem venkova, odborným vzděláváním a poradenstvím i jednotlivcům působícím v oblasti tohoto zájmu.

Z historie

Historie zemědělských pedagogických časopisů je téměř tak dlouhá a významná jako historie našich zemědělských škol. Už od jejich vzniku (v pol. 19. stol.) si učitelé uvědomovali potřebu a důležitost vzájemné komunikace. Jedním ze starších časopisů, který si ale uhájil svoji existenci do dnešní doby, je časopis Zemědělská škola. První číslo časopisu Zemědělská škola vyšlo v r. 1936 a vydávala ho pedagogická společnost zemědělská v Praze. Později, jak se měnili zřizovatelé zemědělských škol, tak se měnili i vydavatelé časopisu – Zemědělskou školu vydávalo ministerstvo zemědělství, ministerstvo školství – a v  r. 1991 jeho vydávání převzaly a existenci časopisu tak zachránily zemědělské školy všech stupňů a některé vzdělávací instituce. I po rozdělení Československa zůstal časopis společným pojítkem zemědělského školství v České republice a ve Slovenské republice.

Časopisu byl ponechán historický titul, i když obsah zahrnuje širokou problematiku vzdělávání pro rozvoj venkovského prostoru.

      

Současnost

Od škol. r. 2002/2003 převzal vydávání časopisu současný Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha, slovenským spolupracovníkem je Agroinštitút Nitra.

Od škol. r. 2013/2014 dochází k významné změně, po 77 letech je ukončeno vydávání v tiskové podobě a časopis Zemědělská škola je všem čtenářům bezplatně k dispozici v elektronické formě, a to jak v náhledovém prohlížeči, tak pro stažení ve formátu pdf.

V časopisu naleznete

  • Současné otázky zemědělského a odborného školství (i z mezinárodního pohledu)
  • Informace k dalšímu odbornému vzdělávání, k poradenství, nabídky odborných seminářů, kurzů, projektů a metodik
  • Problematiku EU v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, v oblasti odborného školství, vzdělávání a pedagogiky
  • Články o odborných i kulturních aktivitách škol
  • Diskuzní články, poznatky, názory (i z řad žáků a studentů)
  • Nabídku a recenze odborné literatury, učebnic a učebních pomůcek, přehledy výstav, kalendáře akcí, odborné zajímavosti a pozvánky
  • Příspěvky z historie škol, významných osobností, zemědělské techniky, událostí, literatury
 
 

Máte zájem publikovat Váš článek?

Napište nám na petrik.michal@uzei.cz