Střední odborné učiliště Uherský Brod

OPRAVÁŘ
ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Tříletý učební obor připravuje kvalifikované pracovníky, kteří
se uplatní při zabezpečení provozuschopnosti zemědělských
strojů a zařízení. Kromě práce v zemědělství se tento obor velmi
dobře uplatní i v průmyslovém odvětví (údržbáři, opraváři
potravinářských strojů) nebo v silniční dopravě (řidiči, pracovníci
servisů). Po ukončení přípravy v učebním oboru má absolvent
znalosti a manuální dovednosti při provádění technických
údržeb, seřizování a opravách zemědělských strojů a zařízení,
stavební a silniční techniky. Součástí výuky je příprava k získání
řidičského oprávnění a svařování v základním rozsahu.

41-52-H/01 ZAHRADNÍK
(zaměření Krajinář, Krajinářka)
Tříletý učební obor je určen pro chlapce i dívky. Obor je zaměřen
na samostatné zvládnutí technologických postupů
přípravy prostředí, na zakládání a udržování zeleně v krajině,
realizaci krajinářských a drobných zahradních úprav podle
dokumentace. Dívky získávají navíc dovednosti z aranžérské
a vazačské práce ze suchých květin a jiných přírodních materiálů,
dále zvládají základy košíkářství. Chlapci získávají
osvědčení pro práci s motorovou pilou a mohou se uplatnit
při odborné práci v lesích.

 

Zajímají Vás tyto obory? Podívejte se web školy pro více informací.